Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH & BẢO MẬT 12bet

12bet cung cấp giải pháp cá cược online qua mạng an toàn uy tín cho người chơi. Bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình chơi ở tất cả mọi nơi.
 

Dưới đây là một vài chính sách bảo mật & Điều khoản của trang web 12bet.net

QUY TẮC – CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi sẽ cho bạn biết; chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng cho mục đích gì. Bạn vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi gửi bất kì thông tin nào. Khi bạn truy cập vào trang web; bạn đang chấp nhận những điều khoản trong chính sách bảo mật. Khi thay đổi bất kì điều khoản nào; chúng tôi cũng sẽ đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến; chứ không phải hồi tố.

Bất cứ lúc nào bạn vào trang website hãy xem lại chính sách bảo mật; điều này đảm bảo rằng bạn hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chúng tôi luôn giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web; thông tin của bạn sẽ hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn; với bất kỳ bên nào khác và với bất kì hình thức nào. Bạn có thể yên tâm vì chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn; và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin định danh cá nhân như: tên; địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… chỉ khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Ngoại trừ việc bạn cho phép sử dụng theo cách khác; (ví dụ: thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi) thì thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh; tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về việc truy cập vào trang WEBSITE dagacampuchia.com của bạn; chẳng hạn: trình duyệt mà bạn sử dụng; ngày và giờ bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

CÔNG NGHỆ THEO DÕI/ COOKIES

Cookie và công nghệ theo dõi có ích trong việc thu thập thông tin (loại trình duyệt, hệ điều hành, theo dõi lượng truy cập vào website); cho nên chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp; qua đó biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào.

Cookie thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Cookie và công nghệ theo dõi khác không thể thu thập thông tin cá nhân; nhưng nếu trước đó khách hàng đã cung cấp thông tin cá nhân thì cookie có thể gắn với các thông tin đó. Có thể chia sẻ với bên thứ ba thông qua cookie và thông tin theo dõi thu thập được. Mã tái tiếp thị đăng nhập cũng được chúng tôi cũng sử dụng khi khách truy cập xem các trang cụ thể; cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI NGUỒN THÔNG TIN

Tất cả dữ liệu khách hàng được chúng tôi xử lý phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Ngoài việc trao đổi với bạn về các sản phẩm; việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo sẽ không bán, chia sẻ; sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kì mục đích nào khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ; hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

  1. Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;
  2. Cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng; giao dịch trái phép;
  3. Điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn luôn được lưu giữ an toàn. Quyền tiếp cận các thông tin này chỉ có các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật). Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.